BlueStacks App Player 4.60.1.1002

BlueStacks App Player 4.60.1.1002

BlueStack Systems, Inc. – 0,8MB – Freeware – Android Windows Mac
ra khỏi 19 phiếu
image/svg+xml 2022 Editor's Choice
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Người chơi App BlueStacks là một phần mềm để giúp bạn sử dụng tất cả các yêu thích điện thoại di động dựa trên ứng dụng trên máy tính Windows của bạn. Cung cấp cho bạn một cơ chế mà bạn có thể sử dụng tất cả các ứng dụng điện thoại di động yêu thích của bạn trên máy tính hoặc máy tính xách tay, cũng.

Tổng quan

BlueStacks App Player là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi BlueStack Systems, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 9.079 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của BlueStacks App Player là 5.8.0.1081, phát hành vào ngày 08/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/05/2012.

BlueStacks App Player đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 0,8MB.

Người sử dụng của BlueStacks App Player đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho BlueStacks App Player!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 9.079 UpdateStar có BlueStacks App Player cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản